musubuhalteris.lt

Vystant verslą, visiems suprantama, kad tureti gerą buhalterį tai ne išlaidos:

TAI ĮMONĖS PINIGŲ TAUPYMAS

APSKAITOS SUDARYMAS

 • pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas;
 • kasos dokumentų registravimas;
 • banko dokumentų registravimas;
 • avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
 • ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
 • trumpalaikio turto suminė apskaita sandėlyje;
 • darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas i apskaitą;
 • priėmimas, atleidimas iš darbo bei pažymų išdavimas;
 • kelionės lapų pildymas;
 • nurašymo aktų paruošimas;
 • apskaitos registrų sudarymas.