musubuhalteris.lt

Vystant verslą, visiems suprantama, kad tureti gerą buhalterį tai ne išlaidos:

TAI ĮMONĖS PINIGŲ TAUPYMAS

BUHALTERINĖ APSKAITA

Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai įpareigoja juridinius asmenis buhalterinę apskaitą tvarkyti tinkamai, objektyviai, išsamiai bei pateikti ją laiku. Tačiau buhalterinė apskaita nėra vien pareiga. Tai – sėkmingo, taupaus, tikslaus ir besiplečiančio verslo garantija. Turėdami profesionaliai vedamą buhalterinę apskaitą Jūs ne tik sutaupysite įmonės finansus, bet taip pat ir savo laiką. Išvengsite papildomų ir bereikalingų valstybės institucijų patikrinimų bei baudų.

  • Jei pasirinksite musubuhalteris.lt mes teiksime visapusišką pagalbą ir konsultacijas Jūsų įmonei;
  • Padėsime gauti reikiamas licencijas ar leidimus;
  • Susigrąžinti permokėtus mokesčius, jei tokių turite už paskutinius penkerius metus;
  • Atstovausime Jus gaunant kreditą, o reikalui esant padėsime jį gauti;
  • Suteiksime teisines ir verslo konsultacijas;
  • Padėsime Jums ir išaiškinsime, kaip sutaupyti ir mokėti mažiau;

Jei abejojate savo buhalteriu, jo sugebejimais, taip pat jaučiate, kad į Jūsų buhaterinės apskaitos vedimą žiūrima atsainiai ar nerandama Jums laiko, nesidrovėdami kreipkitės į musubuhalteris.lt. Mes nemokamai pakonsultuosime Jus ir visada rasime Jums laiko.
Mes tuo ir skiriamės nuo kitų buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančių įmonių, kad į kiekvieną klientą žiūrime su pagarba ir randame jam laiko ČIA IR DABAR. Mes visada esame šalia, kai mūsų reikia. Mes ne tik buhalterinės apskaitos įmonė, mes norime būti Jūsų partneriais, nes nuo Jūsų verslo sėkmės priklauso ir mūsų.