musubuhalteris.lt

Vystant verslą, visiems suprantama, kad tureti gerą buhalterį tai ne išlaidos:

TAI ĮMONĖS PINIGŲ TAUPYMAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMAS VADOVUI

Pelno (nuostolio) ataskaita;

  • pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
  • balansas;
  • kapitalo pokyčių ataskaita;
  • pinigų srautų ataskaita;
  • metinės finansinės ataskaitos;
  • paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos;