musubuhalteris.lt

Vystant verslą, visiems suprantama, kad tureti gerą buhalterį tai ne išlaidos:

TAI ĮMONĖS PINIGŲ TAUPYMAS

KASOS DOKUMENTŲ TVARKYMAS

Dokumentų valdymą sudaro 4 pagrindiniai etapai:

1) dokumentų rengimas;

2) tvarkymas (archyvavimas);

3) saugojimas;

4) naikinimas;

Įmonės dokumentų rengimas yra neatsiejama įmonės kasdienybės dalis, tačiau tolimesni dokumentų valdymo etapai tradiciškai atsiduria darbų sąrašo gale, jiems visuomet pristinga laiko, nes daug svarbiau būna atlikti einamuosius, su tiesiogine veikla susijusius darbus (taip pat ir rengti naujus dokumentus).

Kreipkitės į musubuhalteris.lt ir šie dokumentai niekada neliks darbų sąrašo gale.