musubuhalteris.lt

Vystant verslą, visiems suprantama, kad tureti gerą buhalterį tai ne išlaidos:

TAI ĮMONĖS PINIGŲ TAUPYMAS

PERSONALO IR DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA

  • Apskaitos politikos paruošimas;
  • Įsakymai, sprendimai, susirinkimų protokolai, reikalingų žurnalų pildymai;
  • Darbo sutarčių surašymas;
  • Darbo užmokesčio apskaita;
  • Atostogų apskaita;
  • Komandiruočių apskaita;