musubuhalteris.lt

Vystant verslą, visiems suprantama, kad tureti gerą buhalterį tai ne išlaidos:

TAI ĮMONĖS PINIGŲ TAUPYMAS

TURTO APSKAITA

  • pirkimo, pardavimo dokumentų registravimas apskaitoje;
  • kasos dokumentų registravimas apskaitoje;
  • banko dokumentų registravimas apskaitoje;
  • avanso apyskaitų registravimas apskaitoje;
  • ilgalaikio turto apskaita;
  • atsargų apskaita;
  • mokesčių apskaičiavimas ir registravimas apskaitoje;